top of page

Hvem trenger ikke HMS-kort?

I utgangspunktet må alle som arbeider innenfor bransjene bygg og anlegg, renhold og bilpleie ha et HMS-kort. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen:

  1. Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter som en del av skolens praksis, er ikke ansatt i virksomheten. Disse elevene kan derfor ikke få HMS-kort, men de må ha med en bekreftelse fra skolen som dokumentasjon.

  2. Personer som deltar i ulike utplasseringstiltak finansiert av NAV (tidligere kjent som lærlinger på NAV-tiltak), er heller ikke ansatt i virksomheten de er utplassert hos. Derfor er de heller ikke berettiget til å få HMS-kort, men de må ha med en bekreftelse fra NAV som dokumentasjon.

  3. Flyktninger som er i arbeidstrening eller praksis gjennom et introduksjonsprogram, er heller ikke ansatt i virksomheten de er utplassert hos. Derfor er de heller ikke kvalifisert til å få HMS-kort. I stedet må de ha med en bekreftelse fra kommunen som viser at de deltar i et introduksjonsprogram.

Bekreftelsen på opplæring, praksis eller tiltak skal inneholde navn, fødselsdato, organisasjonsnummeret til virksomheten de er utplassert hos, samt perioden for utplasseringen. Denne bekreftelsen fungerer som dokumentasjon under eventuelle tilsyn.

Finnes noen unntak

Det er noen spesielle unntak for bygge- og anleggsvirksomheter:

  • Personer som kun utfører utskifting og vedlikehold av produksjonsanlegg eller maskiner i industrien utenfor byggeplassen, er ikke pålagt å ha HMS-kort.

  • Faste, permanente virksomheter som driver med bygge- og anleggsarbeid, som for eksempel skipsverft og fabrikker for produksjon av ferdighus, er heller ikke pålagt å ha HMS-kort.

  • Personer som driver med snøbrøyting på veier utenfor bygge- og anleggsplasser, er heller ikke pålagt å ha HMS-kort.

Hvordan søker vi?

Når det gjelder manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, er det også noen spesielle unntak:

  • Virksomheter som har godkjenning fra Statens vegvesen er ikke pålagt å ha HMS-kort.

  • Kravet om HMS-kort gjelder kun for personer som selv skal utføre arbeid innen manuell bilpleie, hjulskift eller hjullagring.

Det er viktig å være klar over disse unntakene og sørge for at man følger gjeldende regler og forskrifter for HMS-kort i de aktuelle bransjene.

bottom of page