top of page

Er du en del av renholdsbransjen?

Det viktig å være klar over kravet om HMS-kort. Arbeidstilsynet pålegger alle som driver renholdsarbeid å ha et HMS-kort. Dette inkluderer både virksomheter som tilbyr renholdstjenester og enkeltpersonforetak som driver alene. I tillegg gjelder kravet for virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid.

For å kunne bestille HMS-kort, må virksomheten søke om godkjenning som renholdsvirksomhet. Det er også nødvendig å oppfylle alle kravene i godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, som du finner på Arbeidstilsynets nettsider. Når godkjenningen er på plass, vil du motta informasjon fra Arbeidstilsynet om hvordan du kan bestille HMS-kort. Det er viktig å sikre at samtlige renholdere i virksomheten får HMS-kortet.

Alle som har ansatte innen renholdsbransjen skal ha Hms-kort

Hva viser HMS-kortet og hvordan brukes det?

HMS-kortet spiller en viktig rolle i å identifisere den ansatte og hvilken virksomhet vedkommende jobber for. Det er pålagt å bære HMS-kortet synlig under utførelsen av arbeidet. På den måten kan man enkelt vise at man er i samsvar med kravene og sikkerhetsstandardene som gjelder for renholdsbransjen.

For å bestille HMS-kortene dine på en enkel og optimal måte, kan du besøke www.hmskortene.no. Vi tilbyr skreddersydde HMS-kortløsninger for renholdsvirksomheter som oppfyller alle kravene i godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet. Med våre tjenester kan du sikre at dine renholdere har de nødvendige HMS-kortene for å utføre arbeidet på en trygg og lovlig måte.

Bestill HMS-kortene dine i dag og oppfyll kravene som gjelder for renholdsbransjen. Besøk www.hmskortene.no nå!

Hvorfor får vi ikke søkt?

For å kunne bestille HMS-kort for renholdsvirksomheten din, er det noen viktige steg du må følge. Først og fremst må virksomheten søke om godkjenning som renholdsvirksomhet. Dette er en viktig prosess som sikrer at virksomheten oppfyller alle kravene og standardene som er fastsatt av Arbeidstilsynet for renholdsvirksomheter. Du kan finne detaljene om kravene i godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter på Arbeidstilsynet.no.

Når godkjenningen er på plass, vil du motta en beskjed fra Arbeidstilsynet om at du kan begynne å bestille HMS-kort. Det er på dette tidspunktet virksomheten din får den endelige statusen som godkjent av Arbeidstilsynet, og det er viktig å merke seg at denne statusen oppnås når HMS-kortene er bestilt for alle renholdere.

Ved ansettelse av nye renholdere i den godkjente virksomheten, er det nødvendig å bestille HMS-kort for dem. Dette sikrer at alle ansatte har det påkrevde HMS-kortet som viser deres identitet og hvilken virksomhet de jobber for.

HMS-kortet skal bæres synlig under utførelsen av arbeidet. Dette gjør det enkelt å identifisere den ansatte og hvilken virksomhet vedkommende tilhører, og samtidig demonstrerer det at virksomheten tar HMS og sikkerhet på alvor.

For mer informasjon om bestilling av HMS-kort og kravene som gjelder for renholdsbransjen, kan du besøke www.hmskortene.no. Vår plattform gir deg enkel tilgang til å bestille HMS-kortene dine og sikre at din virksomhet oppfyller alle kravene i godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet.

bottom of page