top of page

HMS-kort for manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring

Fra 1. juli 2022 gjelder en ny godkjenningsordning som krever at alle som driver med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, må ha et HMS-kort. Dette er en viktig endring som bidrar til økt sikkerhet og trygghet i bransjen. For å tilby disse tjenestene lovlig, må virksomhetene være godkjent av Arbeidstilsynet.

Som en del av denne godkjenningsordningen er det også et krav om at virksomhetene utstyrer sine arbeidstakere med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Dette inkluderer innehaveren eller daglig lederen av virksomheten, enkeltpersonforetak uten ansatte og ektefeller til innehaveren av enkeltpersonforetaket. Disse kravene gjelder kun for personer som selv utfører arbeid innen manuell bilpleie, hjulskift eller hjullagring.

Hvis virksomheten leier ut arbeidstakere til slike tjenester, må også disse arbeidstakerne ha HMS-kort som bestilles av virksomheten.

Det er viktig å merke seg at bestilling av HMS-kort bør utføres etter å ha mottatt instruksjoner fra Arbeidstilsynet. Vent med å bestille HMS-kort til dere har fått beskjed om det. Når dere har bestilt HMS-kort til alle arbeidstakerne, vil dere få den endelige statusen som godkjent av Arbeidstilsynet.

Alle som driver med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, skal ha HMS-kort

Hva viser HMS-kortet og hvordan brukes det?

HMS-kortet spiller en viktig rolle i å identifisere den ansatte og hvilken virksomhet vedkommende jobber for. Det er pålagt å bære HMS-kortet synlig under utførelsen av arbeidet. På den måten kan man enkelt vise at man er i samsvar med kravene og sikkerhetsstandardene som gjelder for renholdsbransjen.

For å bestille HMS-kortene dine på en enkel og optimal måte, kan du besøke www.hmskortene.no. Vi tilbyr skreddersydde HMS-kortløsninger som oppfyller alle kravene i godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet. Med våre tjenester kan du sikre at dine ansatte har de nødvendige HMS-kortene for å utføre arbeidet på en trygg og lovlig måte.

Bestill HMS-kortene dine i dag og oppfyll kravene som gjelder for bilbransjen. Besøk www.hmskortene.no nå!

Hvordan søker vi?

For å kunne søke om HMS-kort for manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, er det nødvendig å oppfylle alle kravene i godkjenningsordningen for disse tjenestene, som er tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider. Samtidig må dere ha fått midlertidig godkjenning fra Arbeidstilsynet. Ved ansettelse av nye arbeidstakere innenfor disse områdene, er det viktig å bestille HMS-kort til dem for å sikre overholdelse av kravene.

HMS-kortet spiller en avgjørende rolle i å identifisere arbeidstakeren og hvilken virksomhet vedkommende tilhører. Det er pålagt å bære HMS-kortet synlig under utførelsen av arbeidet for å vise samsvar med HMS-standarder og sikkerhetskrav i bransjen.

For en enkel og problemfri bestillingsprosess for HMS-kortene for manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, besøk www.hmskortene.no. Vi tilbyr en skreddersydd løsning som oppfyller alle kravene i godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet. Sørg for at virksomheten din er i samsvar med kravene og bestill HMS-kortene i dag.

bottom of page