top of page

Spørsmål og svar

Hvem må ha HMS-kort?

Hvordan bestiller jeg HMS-kort?

Send oss firmanavn, passbilde og kopi av legitimasjon, så fikser vi resten.

Følg linken under for bestilling av HMS-kort til bygg og renholdsbransjen.

BESTILL HMS-kort 

Hvorfor er det nødvendig med HMS-kort?

HMS-kort spiller en viktig rolle i å forhindre sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold. Kortene identifiserer både arbeidstaker og arbeidsgiver, og sikrer dermed at det er en formell arbeidskontrakt og at arbeidsforholdet er lovlig.

Hva kreves for å bestille HMS-kort?

For å søke om HMS-kort må arbeidstakeren ha enten personnummer eller D-nummer, og være registrert i Aa-registeret. Personer som driver personlige foretak som enkeltpersonforetak (ENK), deltakerlignet selskap (DA) eller ansvarlig selskap (ANS) trenger ikke å være registrert i Aa-registeret.

 

Utenlandske arbeidstakere som trenger HMS-kort må registrere seg hos Sentralskattekontoret for Utenlandssaker. De vil da bli tildelt et D-nummer og få informasjon om sitt arbeidsforhold registrert.

For at arbeidsgiveren skal kunne utstede HMS-kort må de være registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder for alle bedrifter, inkludert renholdsbedrifter som også må være godkjent av Arbeidstilsynet. Renholdsbedrifter kan søke om godkjenning på Arbeidstilsynets nettsider.

Hvor lang tid tar det å få tilsendt kortet?

Du vil motta kortet i posten senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. 

 

Du får et midlertidig byggekort eller renholdskort på e-post etter godkjennelse. Selve Hms-kortet kommer innen 14 dager.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Kortet er gyldig så lenge den ansatte arbeider for samme firma, men maksimalt to år. 

Kan ansatte begynne å jobbe før HMS-kortet er kommet?

Vi sender en ordrebekreftelse så fort vi har mottatt bestillingen din. Bekreftelsen fungerer som gyldig legitimasjon på arbeidsplassen frem til kortet kommer i posten. Den må vises frem ved tilsyn av kortene. Arbeidsgivere kan velge å kreve at ansatte har HMS-kort før de begynner å jobbe.

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig HMS-kort?

Hvis en bedrift ikke har skaffet HMS-kort til sine ansatte, vil Arbeidstilsynet gi bedriften pålegg om å anskaffe kortene snarest. Hvis bedriften ikke følger pålegget, kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil kortene er på plass.

Må enkeltpersonforetak ha HMS-kort?

Ja, også arbeidere som ikke er ansatte, men jobber alene i egen virksomhet, er pålagt å ha HMS-kort. 

Jeg jobber for flere bedrifter, kan jeg bruke ett og samme kort?

Nei, kortet er knyttet til arbeidsforholdet hos en enkelt bedrift. Hver av arbeidsgiverne dine plikter å skaffe deg eget HMS-kort, som du skal bære når du er på jobb for dem.

HMS-kortet mitt går snart ut på dato, hva gjør jeg?

Hvis kortet ditt er i ferd med å gå ut på dato, må det fornyes. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å bestille nytt kort.

bottom of page