top of page

HMS-kort for bilpleie

Nå blir det også et krav for virksomheter som driver med bilpleie å ha godkjente HMS-kort for sine ansatte.

Hvilke virksomheter gjelder forskriften om godkjente HMS-kort for?

Forskriften om HMS-kort gjelder for virksomheter som utfører manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring.

Det vil også omfatte virksomheter som leier ut personer som utfører slike tjenester.


Med manuelt utført bilpleie menes det vask av bil både innvendig og utvendig, reparasjon av steinsprut, ripeskader eller interiør.


Dette betyr at virksomheter som utfører slike tjenester er pålagt å ha HMS-kort for å vise at de har gjennomført grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hjulskift og hjullagring er også omfattet av forskriften. Dette inkluderer virksomheter som utfører hjulskift og lagring av hjul på kjøretøy.


HMS-kortet viser at de ansatte som utfører disse tjenestene har gjennomført opplæring i sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og kan utføre jobben sin på en trygg og sikker måte.


Forskriften om godkjente HMS-kort er innført for å øke sikkerheten og arbeidsforholdene i bransjer som kan utsette de ansatte for fare. Derfor er det viktig at virksomheter som tilbyr manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring sørger for å ha gyldige HMS-kort for å unngå eventuelle sanksjoner fra myndighetene.


Relaterte innlegg

Se alle

Enkel og Rask Bestilling

Å ivareta sikkerheten på byggeplassen din bør aldri være komplisert. Med våre HMS-kort gir vi deg den enkle løsningen for å oppfylle sikkerhetskravene raskt og problemfritt. På HMSKortene.no tilbyr vi

Viktigheten av HMS-kort

I byggebransjen er sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen en topp prioritet. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er et nøkkelbegrep som ikke bare er viktig for arbeidernes velvære, men også for å oppretth

bottom of page