top of page

Hva er et HMS-kort?


HMS-kort er identitetskort som viser at den ansatte har gjennomgått grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Kortene skal vise hvem den ansatte er og hvilken bedrift de jobber for.

HMS-kort er påkrevd for de som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser i Norge.Hvorfor er HMS-kort så viktig?

Jo, fordi de bidrar til å redusere antall arbeidsulykker og sykdommer som skyldes farlige arbeidsforhold. Kortene er også viktig for å dokumentere at man har den nødvendige HMS-opplæringen.


Men det er ikke bare den ansatte som må være oppført i HMS-registre. Arbeidsgiveren må også være oppført. Det kreves dokumentasjon fra bedriften og den ansatte, og ordningen er med på å forhindre udokumenterte arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og andre ulovlige forhold.


Selv om kravet om HMS-kort er pålagt av Arbeidsdepartementet, er det Arbeidstilsynet som kontrollerer og kan gi bot til bedrifter som mangler HMS-kort. Det er derfor viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere tar HMS-kortene på alvor.Konklusjon

HMS-kort er påkrevd for de som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser i Norge. Kortene er viktige for å redusere antall arbeidsulykker og sykdommer som skyldes farlige arbeidsforhold, og er en måte å dokumentere at man har den nødvendige HMS-opplæringen. Ordningen er også med på å forhindre udokumenterte arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og andre ulovlige forhold. Så vær sikker på at du har gyldig HMS-kort på arbeidsplassen din, og bidra til å gjøre arbeidsplassen din til en tryggere og mer sikker arbeidsplass for alle.

Relaterte innlegg

Se alle

Enkel og Rask Bestilling

Å ivareta sikkerheten på byggeplassen din bør aldri være komplisert. Med våre HMS-kort gir vi deg den enkle løsningen for å oppfylle sikkerhetskravene raskt og problemfritt. På HMSKortene.no tilbyr vi

Viktigheten av HMS-kort

I byggebransjen er sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen en topp prioritet. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er et nøkkelbegrep som ikke bare er viktig for arbeidernes velvære, men også for å oppretth

bottom of page