top of page

Hvem må ha HMS-kort?

Hvis du jobber på bygge- og anleggsplasser i Norge, enten som arbeidstaker, innleid arbeidstaker, eller enkeltpersonforetak, må du ha et HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag og utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper. Renholdere i byggebransjen skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen. Selv personer som utfører støttefunksjoner som kantinedrift innenfor anleggets område, må ha HMS-kort. Hvis du regelmessig transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, er det også nødvendig å ha et HMS-kort. Lærlinger på vanlig lærekontrakt er også pålagt å ha et HMS-kort, og virksomheten de er ansatt i skal melde dem inn i NAVs Aa-register og bestille HMS-kort på vanlig måte. Til slutt må arbeidstakere som jobber for flere virksomheter, ha et separat HMS-kort for hver virksomhet de jobber for.

Hvem trenger HMS-kort i byggebransjen?

Hva viser HMS-kortet og hvordan brukes det?

HMS-kortet identifiserer den ansatte og angir hvilken virksomhet vedkommende jobber for. Det er obligatorisk å bære HMS-kortet synlig på jobben.

Hva inkluderer bygge- og anleggsarbeid?

Kravet om HMS-kort gjelder for alle typer bygge-, anleggs- og monteringsarbeid, inkludert følgende:

  • Oppføring av bygninger

  • Ombygging av eksisterende bygg

  • Innrednings-, utsmyknings- og installasjonsarbeid

  • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer

  • Rivning, demontering, ombygging og istandsetting

  • Sanering og vedlikehold

  • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer

  • Graving, sprenging og annet grunnarbeid

  • Annet arbeid relatert til bygge- eller anleggsarbeid, for eksempel midlertidige verksteder for vedlikehold av maskiner på bygge- eller anleggsplassen

  • Kravet gjelder også tilsvarende arbeid i forbrukermarkedet.

Rehabilitering (ombygging) av eksisterende bygg er også omfattet av kravet om HMS-kort. Dette inkluderer installasjon av elektrisk ledningsnett, rulletrapper, aircondition og heiser som er en integrert del av bygningen.

Bestill HMS-kortene dine nå på www.hmskortene.no for en enkel og optimal HMS-kortbestillingsløsning. Vi tilbyr HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen

bottom of page