top of page

Byggekort

HMS-kortene - Enkelt og Raskt Bestillingsprosess for Bedrifter i Bygge- og Anleggsbransjen.

Arbeidsdepartementet har pålagt alle firmaer som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser å utstyre sine ansatte med HMS-kort. Disse kortene, også kjent som byggekort, "grønt kort" eller ID-kort for bygge- og anleggsbransjen, er nå det offisielle navnet for denne typen kort.

Ved hmskortene tilbyr vi en enkel, rask og trygg bestillingsprosess for HMS-kortene. Prisen er kun 619 kr ekskl. mva. per ansatt. Registreringen tar bare noen få trinn, og deretter tar vi oss av resten av prosessen for deg:

  • Hvis det er behov for unntaksregistrering, vil du motta en midlertidig HMS-kortordrebekreftelse fra oss innen 2 virkedager.

  • Vi tar oss også av eventuell bildebehandling og redigering.

  • Når det er tid for å fornye kortene, sørger vi for å gi deg påminnelser i god tid.

  • Vi sender fakturaen automatisk som EHF (elektronisk handelsformat) hvis du er registrert for det.

Er du klar til å bestille HMS-kortene for dine ansatte? Du kan enkelt gjøre det ved å følge denne linken:

Hva er HMS-kortene for byggebransjen?

Bestill Hmskort

Arbeidstilsynet har ansvaret for å sikre etterlevelse av forskriften. Formålet er å identifisere bygg- og anleggsarbeidere og deres arbeidsgivere.

Kortet fungerer som en identifikasjon og bidrar til å bekjempe svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring og lignende.

Det er derfor i byggebransjens interesse å følge forskriften, slik at det blir vanskeligere for useriøse aktører å oppnå konkurransefortrinn.

HMS-kortene blir utstedt av Evry card på vegne av staten. Vi hjelper bedrifter som ønsker å outsource søknadsprosessen for kortene til deres ansatte.

bottom of page