top of page

HMS KORT

Det er obligatorisk å ha gyldig hms-kort for ansatte innenfor bygg- og anleggsbransjen så vel som renholdsbransjen. Vi tilbyr autoriserte kort og administrerer fornyelser etter behov.

Hva er formålet med HMS-kort for byggebransjen?

HMS-kort, også kjent som byggekort, grønne kort eller ID-kort for bygge- og anleggsbransjen, er et krav fra Arbeidsdepartementet for alle selskaper som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge.

Kortene fungerer som en form for ID-kort og har til hensikt å identifisere bygg- og anleggsarbeiderne samt deres arbeidsgivere, og dermed bidra til å motvirke ulovlig arbeidsinnvandring, sosial dumping og svart arbeid.

Hvordan skaffes HMS-kort?

HMS-kortene utstedes av staten og produseres av Evry Card. Vi håndterer hele søknadsprosessen for deg, og frigjør deg fra jobben. Nettopp for at du skal unngå tidkrevende arbeid.

HMS-Kort: Uunnværlige for Sikkerheten på Bygge- og Anleggsplasser

Når det kommer til bygge- og anleggsbransjen, er sikkerheten til alle som jobber på disse områdene en topp prioritet. En viktig del av å opprettholde denne sikkerheten er bruken av HMS-kort, som må bæres av alle som utfører arbeid på slike plasser, uansett om det er på kort eller lang sikt. Denne praksisen inkluderer til og med enkeltpersonforetak som utfører arbeid på vegne av firmaer eller privatpersoner.

Men HMS-kortets gyldighet stopper ikke der. Kravet om HMS-kort strekker seg også til personer som utfører støttefunksjoner på byggeplasser. Dette omfatter en bred spekter av yrker, som arkitekter, renholdspersonale, og til og med kantinemedarbeidere. I tillegg, selv de som transporterer varer til og fra bygge- og anleggsplasser, må ha HMS-kort hvis deres transportoppdrag er rutinemessige. Dette er en viktig sikkerhetstiltak for å sikre at alle involverte i byggeprosjekter forstår og følger nødvendige HMS-prosedyrer.

Det er også viktig å merke seg at selv håndverkere som hovedsakelig jobber i privatmarkedet, for eksempel de som monterer kjøkken eller utfører tilsvarende arbeid, også må ha HMS-kort i henhold til forskriften. Dette understreker hvor bredt og omfattende kravet om HMS-kort faktisk er i byggebransjen.

Du kan besøke vår nettside www.hmskortene.no for mer informasjon om HMS-kort og for å bestille dem for dine ansatte. Vi er her for å hjelpe deg med å opprettholde en trygg og samsvarsmessig arbeidsplass i bygge- og anleggsbransjen.

bottom of page